Tietosuojaseloste

1. KERÄÄMÄMME TIEDOT JA NIIDEN KÄYTTÖ

Henkilötietojesi kerääminen

Keräämme asiakaspalvelujärjestelmämme jäseniltä, verkkokauppamme rekisteröitymättömiltä asiakkailta, sekä verkkosivustomme muilta rekisteröitymättömiltä käyttäjiltä erilaisia henkilötietoja.

Keräämme asiakaspalvelujärjestelmämme jäseniltä ja verkkokauppamme rekisteröitymättömiltä asiakkailta asiakastietoja, kuten:

 • etu- ja sukunimi
 • yhteystiedot
 • asiakaspalvelujärjestelmän jäseniltä muita vapaaehtoisia tietoja, kuten tietoja asiakkaan tilasta tai paikasta, jonne tuote/palvelujärjestelmä mahdollisesti asennetaan.

Keräämme asiakaspalvelujärjestelmämme jäseniltä ja verkkokauppamme rekisteröitymättömiltä asiakkailta lisäksi muita asiakastietoja, kuten:

 • asiakasohjelman jäseniltä asiakkuuden alkamisajankohta sekä suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
 • asiakasohjelman jäseniltä tarjouksiin ja muuhun yhteydenpitoon liittyvät tiedot, kuten tarjoamamme edut, palvelut tai kampanjat
 • ostoihin ja reklamaatioihin liittyvät tiedot.

Keräämme ainoastaan asiakaspalvelujärjestelmämme jäseniltä myös palveluidemme käyttämiseen liittyviä tunnistamistietoja, kuten käyttäjänimiä.

Jos otat yhteyttä asiakaspalveluumme sähköpostitse, puhelimitse tai verkkosivustomme lomakkeen kautta, saatamme käsitellä seuraavia henkilötietojasi:

 • etu- ja sukunimi
 • yhteystiedot
 • IP-osoite
 • Y-tunnus
 • sinun ja asiakaspalvelumme välinen viestintä
 • muut yhteydenoton yhteydessä antamasi tiedot.

Keräämme kaikilta verkkosivustomme käyttäjiltä myös teknisiä tietoja, kuten:

 • IP-osoite
 • käyttöjärjestelmä ja laite
 • verkkosivustollamme etsityt tuotteet, verkkosivustomme sivuhistoria ja muut mahdolliset analytiikkatiedot.

Jos vierailet verkkosivustollamme kirjautumatta asiakastilillesi, ei sinulta kerättävää teknistä tietoa voida yhdistää yhteystietoihisi. Tekniset tiedot voidaan kuitenkin yhdistää IP-osoitteeseesi, jolloin tietoa pidetään henkilötietona.

Keräämme sinulta suurimman osan asiakastiedoista liittyessäsi asiakaspalvelujärjestelmäämme tehdessäsi ostoksia verkkokaupassamme.

Jotta tietosi olisivat ajan tasalla, saatamme päivittää henkilötietojasi hyödyntäen julkista rekisteriä, päivityspalveluja tai tilaustietojasi.

Henkilötietojesi käsittelyn perusteet ja henkilötietojesi käyttötarkoitus

Käsittelemme henkilötietojasi oikeutetun etumme perusteella. Oikeutettu etumme perustuu liiketoimintamme harjoittamiseen, asiakas- tai kävijäkokemuksesi parantamiseen ja suoramarkkinoinnin toteuttamiseen. Emme kuitenkaan käytä henkilötietojasi suoramarkkinointitarkoituksiin ilman nimenomaista suostumustasi.

Käsittelemme henkilötietojasi asiakassuhteeseen perustuvien sopimusvelvoitteidemme täyttämiseksi, kun liityt asiakasohjelmamme jäseneksi tai teet ostoksia verkkokaupassamme.

Käsittelemme henkilötietojasi seuraavia käyttötarkoituksia varten:

 • asiakassuhteen ylläpitämiseksi, kuten informoidaksemme sinua verkkopalveluihimme, tuotteisiimme ja asiakasohjelmaamme liittyen
 • maksutapahtumien käsittelemiseksi
 • markkinoinnin kohdentamiseksi
 • kehittääksemme verkkopalveluidemme laatua analysoimalla esimerkiksi katsomiasi ja ostamiasi tuotteita, antamaasi palautetta sekä osioita, joissa olet vieraillut.

 

2. TIETOJESI SÄILYTTÄMINEN

Tietojesi säilytys ja luovutus

Luovutamme asiakaspalvelujärjestelmäämme liittyviä henkilötietoja Kelosound-konsernin sisällä tunnistaaksemme asiakaspalvelujärjestelmämme jäsenet. Asiakaspalvelujärjestelmämme tiedot näkevät työsuhteessa olevat Kelosound Oy:n työntekijät sekä valtuutetut alihankkijat, joita kaikkia sitoo salassapitovelvollisuus. Tällöin Kelosound Oy:n alla työskentelevät tahot ulkopuolella saavat pääsyn asiakaspalvelujärjestelmän tietoihin, mutta vain asiakkaan tunnistamista varten. Kelosound Oy saattaa lisäksi luovuttaa asiakaspalvelujärjestelmämme jäsenten tietoja (kuten nimi, sähköposti, muut yhteystiedot ja yrityksen nimi) mainosverkostopalveluntarjoajille kohdennetun markkinoinnin suorittamiseksi. Henkilötietojen vastaanottaja on tällöin Kelosound Oy:n valtuutettu palveluntarjoaja, joka käsittelee Kelosound Oy:n luovuttamia henkilötietoja tarjotakseen markkinointipalveluita Kelosound Oy:lle. Mainosverkostopalveluntarjoajamme saattavat säilyttää tietoja EU:n/ETA:n ulkopuolella. Jos henkilötietoja siirretään EU:n/ETA:n ulkopuolelle, varmistamme, että niiden siirtoon sovelletaan asianmukaisia sopimukseen perustuvia toimenpiteitä (esimerkiksi käyttämällä Euroopan komission vakiosopimuslausekkeita), että siirrolla on asianmukainen laillinen peruste ja että tietojen käsittely ja salassapito täyttää sovellettavien lakien vaatimukset.

Kelosound Oy ei luovuta henkilötietojasi eteenpäin lukuun ottamatta seuraavia tilanteita:

 • olet antanut suostumuksesi luovutukseen
 • luovutus perustuu lakiin
 • luovutus tapahtuu Kelosound Oy:n valtuutetulle palveluntarjoajalle ja henkilötietojen käsittelystä on sovittu palveluntarjoajan kanssa.

Tietojesi poistaminen

Käsittelemme joitain asiakaspalvelujärjestelmämme jäsenyyteesi liittyviä henkilötietoja, kuten käyttäjänimiä, ainoastaan sopimussuhteen perusteella. Poistamme tällaiset tiedot mahdollisimman pian jäsenyytesi päättymisen jälkeen. Tekemiisi ostoihin ja reklamaatioihin liittyviä henkilötietoja säilytämme niin kauan kuin se on tarpeen esimerkiksi oikeudellisen vaateen puolustamiseksi tai kirjanpitovelvoitteiden ja muiden lakiin perustuvien velvoitteidemme noudattamiseksi.

Verkkosivustomme analytiikkatietoja säilytetään 26 kuukautta. Analytiikkatietoja ovat muun muassa verkkosivustollamme etsimäsi tuotteet.

Voit milloin tahansa poistua sähköpostilistaltamme ja kieltäytyä sähköisestä suoramarkkinoinnistamme.

 

3. SINUN OIKEUTESI

Oikeutesi tietojen saamiseen

Sinulla on oikeus tietää, mitä sinua koskevia tietoja Kelosound Oy käsittelee. Tiedot saa nähtäville maksutta kerran vuodessa pyynnöstä lähettämällä sähköpostia: info@kelosound.com.

Lisäksi voit vaatia, että sinulle annetaan selvitys seuraavista asioista:

 • miksi tietojasi käsitellään
 • kenelle tietojasi on luovutettu tai aiotaan luovuttaa
 • kuinka kauan säilytämme tietojasi.

Jos tarkan säilytysajan ilmoittaminen ei ole mahdollista, annamme selvityksen tietojesi säilytysajan määrittelykriteereistä. Määrittelykriteerit voivat perustua esim. tiettyyn lakiin tai toimialakohtaiseen ohjeistukseen.

Oikeutesi tietojen oikaisemiseen

Jos sinua koskevat tiedot ovat virheellisiä, sinulla on oikeus vaatia kyseisten tietojen oikaisemista.

Voit pyytää tietojesi oikaisemista olemalla yhteydessä asiakaspalveluumme, jonka yhteystiedot löytyvät tämän tietosuojaselosteen kohdasta 4. Jos olet rekisteröitynyt asiakasohjelmamme jäseneksi ja aktivoinut käyttäjätunnuksesi, voit muokata sinua koskevia tietoja myös kirjautumalla asiakastilillesi verkkosivustollamme.

Oikeutesi pyytää tietojen poistamista

Sinulla on oikeus pyytää tietojesi poistamista. Voit pyytää tietojesi poistamista olemalla yhteydessä asiakaspalveluumme, jonka yhteystiedot löytyvät tämän tietosuojaselosteen kohdasta 4. Jos pyydät meitä poistamaan henkilötietosi, pyrimme poistamaan kaikki sinua koskevat tiedot mahdollisimman pian.

Säilytämme tietojasi poistopyynnöstäsi huolimatta ainoastaan silloin, kun tietojen säilyttämiseen on olemassa perusteltu syy, kuten lakisääteinen velvoite.

Tietojen poistaminen kuitenkin voi tarkoittaa ettei tilaamasi palvelu/tuote toimi. Tietojen poistaminen voi siis johtaa palvelun/tuotteen toimimattomuuteen. Palvelu/tuote vaatii toimiakseen vähintään toimivan sähköpostiosoitteen, asiakkaan nimen sekä salasanan.

Mikäli palvelu/tuote siirretään tai myydään eteenpäin toiselle omistajalle, säilytämme edellisen asiakkaan tietoja järjestelmässämme. Asiakas voi halutessaan pyytää tietoja poistettavaksi siirtäessään tai myydessään palvelun/tuotteen toiselle omistajalle.

Vastustamisoikeus ja käsittelyn rajoittaminen

Sinulla on oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä tai profilointia, kun tietojasi käsitellään suoramarkkinointia varten. Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista muun muassa silloin, kun sinua koskevat tiedot eivät pidä paikkaansa.

Lisäksi sinulla on tietyissä erityistilanteissa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos perusteena on henkilökohtainen erityistilanne.

Voit vedota vastustamis- ja rajoittamisoikeuksiisi olemalla yhteydessä asiakaspalveluumme, jonka yhteystiedot löytyvät tämän tietosuojaselosteen kohdasta 4.

Oikeutesi valituksen tekemiseen

Sinulla on oikeus tehdä valitus kansalliselle tietosuojavalvontaviranomaiselle, jos koet Kelosound Oy:n henkilötietojen käsittelyn olevan tietosuojalainsäädännön vastaista.

 

4. YHTEYSTIEDOT

Rekisterinpitäjä: Kelosound Oy, Y-tunnus: 2804513-9.

Jos sinulla on henkilötietojen käsittelyyn liittyvä pyyntö, ilmoitus tai muuta kysyttävää, voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme seuraavilla tavoilla:

 • lähettämällä sähköpostin osoitteeseen info@kelosound.com
 • soittamalla numeroon 050-5969078 (pvm/mpm tai ulkomaanpuhelumaksu), joka palvelee arkisin klo 9-17.

Evästeet

Evästeiden käyttö

Kelosound Oy käyttää evästeitä verkkosivustollaan kelosound.com. Kelosound Oy:llä on siten velvollisuus tiedottaa verkkosivuston käyttäjiä evästeiden käytöstä.

Tiedonantovelvollisuuteen sisältyy se, että näistä tiedoista tulee käydä ilmi tietojen keräys- ja käyttötapa.

Tiedonantovelvollisuuden tavoitteena on luoda läpinäkyvyyttä prosesseille, jotka tukevat käyttäjän Internetissä liikkumista keräämällä käyttäjästä tietoa. Lisäksi määräykset takaavat, että käyttäjä voi valvoa näiden tietojen käyttötapaa.

Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka selain tallentaa käyttäjän tietokoneelle tai päätelaitteelle Internetiä käytettäessä. Evästeitä käytetään monista syistä, joista yleisin on verkkosivuston tarkoituksenmukainen toiminta.

Käyttäjän tietokoneelle tai päätelaitteelle tallennetun evästeen avulla verkkosivusto muistaa käyttäjän laitteen ja kerää tietoa siitä, mitä sivuja ja toimintoja käyttäjän selaimella käytetään. Tällä tavoin Kelosound Oy:n kaltaiset yritykset voivat selvittää, kuinka suosittuja yksittäiset sivut ovat tai millä sivuilla käydään harvoin, jolloin niitä voidaan parantaa.

Palveluiden toimittaminen Internetissä käytännössä edellyttää teknisesti sitä, että evästeet tallennetaan. Esimerkiksi sähköisessä kaupankäynnissä on tärkeää, että verkkosivusto muistaa käyttäjän vierailleen verkkokaupassa ja sen, mitä tuotteita käyttäjä on katsellut ja lisännyt ostoskoriinsa. Evästeet huolehtivat siitä, että verkkosivusto muistaa käyttäjän ostoskorin sisällön, kun käyttäjä siirtyy taaksepäin esimerkiksi katselemaan muita tuotteita.

Evästeiden avulla ei voida selvittää käyttäjän henkilöllisyyttä eli nimeä tai muita henkilötietoja. Evästeet eivät myöskään levitä tietokoneviruksia tai muita haittaohjelmia, eivätkä ne voi kerätä tietoa siitä, mihin muuhun käyttäjä käyttää tietokonettaan.

Miksi Kelosound Oy käyttää evästeitä?

Kelosound Oy käyttää evästeitä eri tarkoituksiin. Evästeitä käytetään ensinnäkin tilastotietojen keräämiseen. Näin Kelosound Oy voi tutkia, miten verkkosivustoa käytetään, ja siten parantaa verkkosivuston helppokäyttöisyyttä. Tilastotiedot ovat luonnollisesti nimettömiä.

Kelosound Oy käyttää evästeitä myös teknisistä syistä. Kuten edellä on todettu, evästeiden käyttö on välttämätöntä, jotta verkkokauppa toimisi. Kelosound Oy:n verkkokaupan tulee muistaa käyttäjän kirjautumistiedot ja ostoskorin sisältö, ja tämä onnistuu ainoastaan evästeitä käyttämällä.

Kelosound Oy käyttää evästeitä myös markkinointiin, jotta se voi seurata useiden eri verkkosivujen käyttöä. Näitä evästeitä käytetään profiilien koostamiseen käyttäjien haku- ja selauskäyttäytymisestä.

Lisäksi Kelosound Oy käyttää evästeitä seuratakseen käyttäjien selaustapoja ja -toimintoja. Kelosound Oy käyttää kerättyä tietoja näyttääkseen käyttäjille kohdistettua sisältöä.

Miten hyväksyn Kelosound Oy:n evästeiden käytön?

Kelosound Oy:llä on velvollisuus kysyä käyttäjän suostumusta tallentaa evästeitä käyttäjän tietokoneeseen tai päätelaitteeseen. Suostumusta kysytään, kun käyttäjä käy ensimmäisen kerran verkkosivustolla. Sivun yläreunaan ilmestyy tietopalkki, jossa kerrotaan sivuston käyttävän evästeitä ja josta käyttäjä voi napsauttamalla lukea lisätietoja evästeistä. Jos käyttäjä ei napsauta linkkiä, vaan siirtyy eteenpäin sivustoon, Kelosound Oy:n evästeet alkavat toimia, ja palkki häviää.

Käyttäjä voi kieltää evästeiden tallentamisen tietokoneelleen selaimen asetuksista. Tällöin tulee kuitenkin muistaa, että kaikki verkkosivuston toiminnot eivät toimi mahdollisimman hyvin ilman evästeitä. Käyttäjä voi aina tarkistaa, mitä evästeitä tietokoneelle on tallennettu, sekä muuttaa ja poistaa tallennettuja evästeitä.

Jos käyttäjä ei halua ottaa Kelosound Oy:n evästeitä käyttöön, useimmissa uusissa selaimissa voidaan valita Internet-asetuksista edistyneet evästeasetukset ja lisätä tämä toimialue niiden verkkosivustojen luetteloon, joiden evästeitä ei oteta käyttöön. Näissä asetuksissa käyttäjä voi myös poistaa selaimen tallentamia evästeitä joko yksitellen tai kaikki kerralla. Huomaathan, että jos käytät useampaa tietokonetta, täytyy asetukset asettaa jokaiseen tietokoneeseen.

Verkkosivuston käyttämät evästetyypit

Kelosound Oy käyttää useita erityyppisiä evästeitä. Google Adwords ja Bing -evästeitä käytetään seuraamaan, mitä mainoksia käyttäjä näkee, ja kuinka tehokkaita Google- ja Bing-haun tuottamat mainokset ovat. Niitä voidaan käyttää myös Google-hakujen mukauttamiseen, jotta käyttäjän hauista tulee tehokkaampia. Adwords-evästeet tallennetaan 30 päiväksi. Binging tietosuojaperiaatteisiin voi tutustua täällä.

Tämän lisäksi kolmannen osapuolen evästeitä käytetään tilastojen laatimiseen. Evästeitä käytetään käyttäjän selauskäyttäytymisen muistamiseen: kuinka monta kertaa käyttäjän tietokoneella tai päätelaitteella on vierailtu Kelosound Oy:n verkkosivustolla, kuinka pitkään käyttäjä on viipynyt verkkosivustolla ja kuinka käyttäjä on päätynyt verkkosivustolle (esimerkiksi Googlen kautta). Tähän tarkoitukseen käytetään Google Analyticsia. Google Analyticsin tietosuoja- ja turvallisuusperiaatteisiin voi tutustua täällä.

Markkinointitarkoituksiin käytetään Facebookin sekä Criteon evästeitä. Facebookin tietosuojaperiaatteisiin voi tutustua täällä ja Criteon täällä. Lisäksi verkkosivuston kehittämiseen käytetään Visual Website Optimizeria (VWO), jonka tietosuojaperiaatteisiin voi tutustua täällä ja palautekyselyiden laatimiseen Hotjaria (tietosuojaperiaatteet).

Verkkosivusto käyttää myös muita evästeitä muistaakseen käyttäjän kielivalinnan, jotta käyttäjän ei tarvitse aina valita kieltä uudelleen. Evästeitä käytetään antamaan käyttäjälle yksilöllinen istuntotunniste, joka poistetaan, kun käyttäjä sulkee selaimen. Lisäksi verkkosivusto käyttää teknisiä evästeitä, jotka varmistavat, että käyttäjä ohjataan alueellisesti oikeaan osioon verkkosivustossa ja että sivun osaelementit pidetään avoinna.

Kelosound Oy:n verkkokaupassa useampia eri maksutapoja tarjoaa EU:n alueella Checkout, joka käyttää myös evästeitä tarjotakseen parhaan mahdollisen käyttökokemuksen maksuvaiheessa. Checkoutin tietosuojaselosteeseen sekä käytettyihin evästeisiin voit tutustua täällä.

Maksaa voi myös PayPal maksupalvelun avulla. PayPalin tietosuojaselosteeseen voi tutustua täällä.

Verkkosivusto voi sisältää linkkejä muihin sivustoihin. Kelosound Oy ei vastaa näistä sivustoista, eikä Kelosound Oy:n evästekäytäntö koske niitä.

Evästeiden hylkääminen ja poistaminen

Käyttäjä voi hylätä evästeet selaimen asetuksista. Kuten edellä on todettu, kaikki Kelosound Oy:n verkkosivuston toiminnot ja palvelut eivät toimi hyvin, jos käyttäjä on hylännyt evästeiden käytön selaimessa.

Kaikissa selaimissa evästeitä voidaan poistaa yksitellen tai kaikki kerralla. Asetukset löytyvät eri paikoista selaimen mukaan.

Muut kysymykset

Verkkosivuston käyttäjät voivat kysyä lisätietoja evästeiden käytöstä ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun info@kelosound.com.

Kelosound-lisenssi

Sinä voit:

– soittaa ja kuunnella ääniä missä tahansa tilassa tai tapahtumassa.

Sinä et voi:

– jakaa ääniä eteenpäin missään muodossa

– kopioida tai välittää ääniä tai saatavilla olevaa sisältöä missään mediassa tai formaatissa

– tehdä remixiä, muokata tai muuttaa ääniä millään tavoin.
 

Kelosound-lisenssi – koko laillinen dokumentti

Tämä lisenssi toimii laillisena pohjana Kelosound Oy:n kotisivujen ja Kelosound Oy:n mobiilisovelluksen kaiken sisällön ja materiaalien oikeuksista, käytöstä ja jakelusta. Kelosound-lisenssi kuuluu Kelosound Oy:n tuotteiden ja mobiilisovelluksen käyttöehtojen alle, jotka ovat esillä Kelosound Oy:n kotisivuilla.  

Kaiken materiaalin ja sisällön käyttö, johon ei ole annettu oikeuksia, joko tämän lisenssin alla tai Suomen tekijänoikeuslain nojalla, on ehdottomasti kielletty.

Lisenssinantaja myöntää lisenssinsaajalle (”Sinulle”) maailmanlaajuisen, tekijänoikeuskorvauksesta vapaan, yksinoikeudettoman ja jatkuvan lisenssioikeuden, jonka oikeudet on määritelty tässä lisenssissä ottaen huomioon Sinun hyväksyntäsi tämän lisenssin ehtoihin ja sääntöihin sekä Kelosound Oy:n ehtoihin ja sääntöihin.
 

1. Määritelmät

 • ”Perusäänilisenssi” tarkoittaa aloituspaketin ääniä, jotka tulevat tuotteen mukana.
 • ”Erityisäänilisenssi” myönnetään äänille tapauskohtaisesti. Nämä äänet voivat olla kustomoituja tai erikoisääniä.
 • ”Määräaikainen äänilisenssi” tarkoittaa ääntä tai äänipakettia, jonka voi tilata äänikirjastosta.
 • ”Me” tai ”Lisenssinantaja” tarkoittaa Kelosound Oy:tä.
 • ”Palvelu” tarkoittaa mobiilisovellusta ja sen tarjoamaa äänipalvelua, joka tulee tuotteen mukana. Palvelu sisältää kaiken sisällön.
 • ”Sisältö” tarkoittaa tämän lisenssin ehtojen alaista tekijänoikeudellista materiaalia (sisältäen ääniä, äänimaisemia, ääniluuppeja, äänen osia, kuvia, piirroksia, valokuvia, tekstejä, runoja ja muuta materiaalia).
 • ”Sinä” tai ”Lisenssinsaaja” tarkoittaa loppukäyttäjää (joko yksittäistä henkilöä tai yhteisöä), jolla on käyttöoikeuksia tämän lisenssin mukaisesti.

 

2. Oikeudenmukainen käyttö

Mikään tässä lisenssissä ei ole tarkoitettu vähentämään, rajoittamaan tai kieltämään oikeudenmukaista käyttöä tai muita tekijänoikeuden omistajan yksinomaisia oikeuksia tekijänoikeuslain tai muiden sovellettavien lakien puitteissa.
 

3. Lisenssioikeus

Tämän lisenssin ehtojen ja sääntöjen mukaisesti Lisenssinantaja myöntää Lisenssinsaajalle maailmanlaajuisen, tekijänoikeudettoman, yksinoikeudettoman, peruutettavissa olevan, jatkuvan (tekijänoikeudensuojan aikaisen) lisenssioikeuden Palveluun alla olevan mukaisesti.

Sinä voit soittaa ja kuunnella ääniä seuraavien äänilisenssien mukaisesti:

i. Perusäänilisenssi

Perusäänilisenssi on liitetty tuotteen äänien aloituspakettiin ja takaa aloituspakettiin sisältyvien äänien kuuntelun niin kauan kuin mahdollista, aina laitteen toimivuuden loppumiseen asti. Perusäänilisenssi on kestoltaan siis riippuvainen laitteen iästä ja toimivuudesta. Aloituspaketin äänet myönnetään Lisenssinsaajan käyttöön, kun tuote on ostettu. Perusäänilisenssi liitetään vain Lisenssinsaajan valitsemaan aloituspakettiin ja sen ääniin. Lisenssinsaajalla voi olla vain yksi Perusäänilisenssi.

Perusäänilisenssillä Lisenssinsaaja voi kuunnella ääniä Palvelusta tuotteen avulla ilman rajoituksia missä tahansa, niin monta kertaa ja niin kauan kuin Lisenssinsaaja haluaa.

ii. Erityisäänilisenssi

Erityisäänilisenssillä äänet myönnetään Lisenssinsaajan käyttöön tietyksi ajaksi tai niin kauan kuin mahdollista, aina laitteen toimivuuden loppumiseen asti. Erityisäänilisenssi myönnetään vain erikoistapauksissa. Tällä Erityisäänilisenssillä Lisenssinsaaja saa jonkin erityisen tai vaikka kustomoidun äänen käyttöönsä. Oikeudet Erityisäänilisenssiin määritetään tapauskohtaisesti.

Erityisäänilisenssillä Lisenssinsaaja voi kuunnella ääniä Palvelusta tuotteen avulla niiden rajoitusten mukaisesti kuin Lisenssinantaja on määritellyt, siksi ajaksi kuin on sovittu ja missä tahansa paikassa. Erityisäänilisenssin hinnoittelun määrittelee Lisenssinantaja.

iii. Määräaikainen äänilisenssi

Lisenssinsaajalla on mahdollisuus ostaa lisää ääniä Määräaikaisen äänilisenssin avulla. Äänien tilaukset tehdään mobiilisovelluksen äänikirjastossa tilaamalla ääniä tai äänipaketteja käytettäväksi toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella kuukausimaksulla. Äänet ovat kuunneltavissa sekä käytettävissä niin kauan kunnes Lisenssinsaaja irtisanoo äänen pois käytöstä. Tilaus jatkuu siis automaattisesti kuukausittain. Mikäli ääni irtisanotaan, eli sen käyttö halutaan lopettaa, poistuu ääni käytöstä maksetun kuukauden jälkeen, eli ennen uuden maksukuukauden alkamista.

Määräaikainen äänilisenssi on voimassa tilauskauden aikana, mikäli ääni irtisanotaan, katoaa se pois käytöstä maksetun kuukauden jälkeen. Mikäli Lisenssinsaaja haluaa kuunnella samaa ääntä uudelleen irtisanomisen jälkeen, täytyy ääni tilata äänikirjastosta uudelleen ja mikäli näin tehdään, on Määräaikainen äänilisenssi jälleen voimassa. Määräaikainen äänilisenssi on aina voimassa, mikäli yksi tai useampi ääni on tilattu.

Tilausaikana Lisenssinsaaja voi kuunnella Määräaikaisella äänilisenssillä ääniä Palvelusta tuotteen avulla ilman muita mainittuja rajoituksia missä tahansa, niin monta kertaa ja niin kauan kuin ääni on voimassa ja Lisenssinsaaja maksaa äänestä kuukausimaksua.

Huomaathan seuraavat lisenssien rajoitukset liittyen sisältöömme.

Sinä et voi:

 • Myydä, vuokrata, uudelleen lisensoida, lainata, siirtää ja/tai jakaa, tai uudelleen jaella ääniä ’sellaisina kuin ne ovat’ tai muokattuina missään yhteydessä; tämä tarkoittaa myös, ettei Sinulla ole oikeutta jälleenmyydä ääniä CD-tallenteina, torrentteina tai missään online- jakelukanavassa.
 • Käyttää yhtään ääntä, ääniluuppia tai äänen osaa lisäosien luomiseksi sekä niiden jakelemiseksi minkään mobiilisovelluksen, liitännäisen tai vastaavan kautta. Tämä tarkoittaa myös, ettei Sinulla ole oikeutta laittaa ääniämme ja saatavilla olevaa sisältöä CD:ille, kotisivuille ja/tai minkäänlaisille digitaalisille alustoille (ei ilmaiseksi eikä myytäväksi).
 • Käyttää yhtään ääntä, ääniluuppia tai äänen osaa tavaramerkkitarkoituksiin. Tämä tarkoittaa myös, ettei Sinulla ole oikeutta äänen, ääniluupin tai äänen osan rekisteröinnin tekemiseen tai niiden rekisteröintiin tavaramerkkinä. Et voi käyttää niitä myöskään elokuvassa tai soittoäänenä.
 • Kopioida tai uudelleen äänittää ääniä KELOSOUND®– ja SAUNASOUND®-tuotteista.
 • Käyttää käänteistä teknologiaa, purkaa tai hajottaa osiin Kelosound Oy:n tuotteen laitteistoa ja sen sisältämää ohjelmistoa, paitsi tästä rajoituksesta huolimatta lain sallimissa puitteissa.

 

4. Rajoitukset

Myönnetty lisenssi yläpuolella olevassa kohdassa 3 on nimenomaisesti laadittu sekä säädelty seuraavien rajoitusten mukaisesti:

Sinä voit kuunnella ja soittaa ääniä tuotteesta missä tahansa tilassa ja julkisesti esittää, soittaa ja näyttää mitä tahansa tuotteen Sisältöä tämän lisenssin ehtojen ja sääntöjen mukaisesti. Et voi ehdottaa tai määrätä mitään ehtoja Sisällölle, jotka muokkaisivat tai rajoittaisivat tämän lisenssin ehtoja tai lisenssinsaajan oikeuksia, jotka ovat hänelle myönnetty. Et voi uudelleen lisensoida Sisältöä. Et voi jakaa, julkisesti esitellä, julkisesti näyttää tai julkisesti digitaalisesti esittää muilla teknologioilla Sisältöä, jota hyödyntäen voisi päästä Palvelun Sisältöön käsiksi tai manipuloida/kontrolloida Sisällön käyttöä tämän lisenssin ehtojen vastaisella tavalla.

Missään tapauksessa et voi kopioida kaikkea tai mitään osaa Sisällöstä Kelosound Oy:n kotisivuilta tai Palvelusta tarkoituksena uudelleen jaella sitä.
 

5. Lausunnot, takuut ja vastuuvapautus

Ellei toisin ole kirjallisesti osapuolien välillä sovittu, Lisenssinantaja tarjoaa Palvelun sellaisena kuin se on ja ei anna minkäänlaisia lausuntoja tai takeita Palveluun liittyen, olivatpa ne sitten nimenomaisia, epäsuoria, lakisääteisiä tai vastaavia, sisältäen ilman rajoituksia, takeita arvosta tai myyntikelpoisuudesta, soveltuvuudesta tai kelpoisuudesta tiettyyn tarkoitukseen, loukkaamattomuudesta, toiminnallisuudesta, virheettömyydestä tai tarkkuudesta.
 

6. Vastuunrajoitukset

Paitsi sovellettavissa olevan lain puitteissa Lisenssinantaja ei ole millään tavoin vastuussa Sinulle aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai harmista mitä tämän lisenssin johdosta tai sen käytöstä on mahdollisesti voinut aiheutua, vaikka Lisenssinantajaa olisi tiedotettu näistä mahdollisista vahingoista.
 

7. Päättyminen

Tämä lisenssi ja sen myöntämät oikeudet loppuvat, mikäli Sinä rikot tämän lisenssin ehtoja. Kohdat 1, 5, 6, 7 ja 8 säilyvät voimassa, vaikka tämä lisenssi päättyisi tai sen osia päätettäisiin.

Ylläolevien ehtojen ja sääntöjen mukaisesti tämä myönnetty lisenssi on jatkuva (Palvelun tekijänoikeudensuojan aikainen). Ylläolevasta poiketen Lisenssinantajalla on oikeus julkaista Palvelu eri lisenssiehdoilla tai lopettaa Palvelun jakelu milloin tahansa; kuitenkin siten, että se ei peruuta tätä lisenssiä (tai mitään muutakaan lisenssiä, joka on myönnetty, tai joka täytyy myöntää tämän lisenssin ehtojen mukaisesti) ja tämä lisenssi jatkuu täysivoimaisena, mikäli sitä ei päätetä ylläolevan mukaisesti.
 

8. Muut ehdot

Mikäli jokin tämän lisenssin ehto on epäkelpo tai täytäntöönpanokelvoton sovellettavan lain puitteissa, ei se vaikuta lisenssin muiden ehtojen täytäntöönpanokelpoisuuteen tai sitovuuteen, ja mikäli toisin ei ole kirjallisesti sovittu osapuolten välillä, kyseinen ehto uudistetaan, jotta ehto on pätevä ja täytäntöönpanokelpoinen.

Mistään tämän lisenssin ehdoista ei voida luopua, eikä hyväksyä ehtorikkomusta ilman molempien osapuolten kirjallista sopimusta.

Tämä lisenssi, jota hallitsee Kelosound Oy:n tuotteiden ja mobiilisovelluksen käyttöehdot, ja jonka osa se on, muodostaa täysivaltaisen sopimuksen osapuolten välille koskien Palvelua, joka tässä on lisensoitu. Ei ole muita vaatimuksia, sopimuksia tai lausuntoja Palvelua koskien, joita ei ole määritelty tässä lisenssissä. Lisenssinantajaa ei ole sidottu mihinkään lisäehtoihin, joita mahdollisesti ilmenee yhteydenpidossa tai kommunikoinnissa Lisenssinsaajan kanssa. Poikkeuksena tätä lisenssiä voidaan myös muuttaa tapauskohtaisesti kirjallisella sopimuksella Lisenssinantajan ja Lisenssinsaajan välillä.